20 April 1985 : Tujuan LEMKA dipaparkan dengan jelas tanpa ragu-ragu lagi, yaitu: “Pengembangan bakat dan pengenalan khazanah Islam” dengan usaha-usaha antara lain “Mempercepat proses pemasyarakatan seni menulis khat atau kaligrafi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muda, di tanah Air.”

16 Januari 2011

SUSUNAN PENGURUS

SUSUNAN PENGURUS
 PESANTREN KALIGRAFI ALQURAN LEMKA


Pimpinan Pesantren         : Drs. K.H. Didin Sirojudin Abdur Rahman, M.Ag
Bendahara Umum            : Iman Saiful Mu'minin, S.Pd,I

Bidang 1 Pendidikan Dan Latihan
    Kepala Bidang(Kabid)    : Hilmi Munawar, S.Pd.I
    Sekretaris I                     : H. Isep Misbah, S.Ag
    Sekretaris II                    : Syamsul Rizal

Bidang 2 Penelitian Dan Pengembangan (Litbang)
    Kepala Bidang (Kabid)    : Boby Es-Syawal, S.Ag
    Sekretaris                        : Dede Syamsuddin Arifin

Bidang 3 Pembinaan Spiritual Dan Kemasyarakatan
    Kepala Bidang (Kabid)    : Drs. Ece Abidin
    Sekretaris                        : K. Mukhtar, S.Ag

Bidang 4 Pengembangan Usaha
    Kepala Bidang (Kabid)    : Husaini El-Musta'simy
    Sekretaris                        : Rabiatul Adawiyah, S.E

Bidang 5 Humas Dan Kontak Kelembagaan
    Kepala Bidang (Kabid)   : H. Mauludin Anwar, S.Ag
    Sekretaris                       : H. Momon Abdur Rahman Syarif

Bidang 6 Administrasi Dan Kepengasuhan
    Kepala Bidang (Kabid)    : H. Ohan Jauharudin, S.Ag
    Sekretaris                        : Walkhatimi

Seksi Peribadatan
    Kepala Skesi            : Bisri Mustofa
    Staf Pembantu          : Ivo Milawati
                                     Muamar Uliansyah
                            Mila Ulin Nuha

Seksi Protokoler
    Kepala Seksi            : Ridhwan Ahmad Faqih
    Staf Pembantu          : Putri Dwi Jayanti
                                      Zainul Muttaqin
                                      Afriandi
                                      Ridho Mardhotillah

Seksi Kebersihan Dan Lingkungan 
    Kepala Seksi            : Teguh Prasetyo
    Staf Pembantu          : Ahmad Murtadho
                                     Siti Mahmudah
                                     Wartiningsih
                                     Arrahmansyah

Seksi Keamanan
    Kepala Seksi            : Abdullah
    Staf Pembantu          : Eka Rahmawati
                                     Mariatul Qibtiyah
                                     M. Luthfi
                                     Arifin

Seksi Olahraga
    Kepala Seksi            : Lukmanul Hakim
    Staf Pembantu          : Agus Salim
                                     Eko Wahyudi
                                     Zainur Rahman

Seksi Kerumah Tanggaan
    Kepala Seksi            : Didin Farihin
    Staf Pembantu          : Abdur Rohim
                                     Herman Pelan
                                     Arifudin
                                     Asep Kertawijaya
                                     Poniman
                                     Fitri Nuriza

Seksi Perpustakaan
    Kepala Seksi            : Saiful Huda, S.S
    Staf Pembantu          : Idham Kholid
                                     Eko Saputra
                                     Kadarisman
                                     Asri Rahman

Seksi Kesehatan
    Kepala Seksi            : Ambriansyah
    Staf Pembantu          : Sam'ani
                                     Hamdani
                                     Khotimatul Husna
                                     Dian Suryana

Seksi Keasramaan
    Kepala Seksi            : M. Nushan
    Staf Pembantu          : Nurul Anwar
                                     Jumiati
                                     Cucu Suharto

1 komentar:

Silahkan memberikan komentar, demi eratnya tali silaturahim kita...